Komaf met hardnekkig onkruid

Komaf met hardnekkig onkruid

Sommige onkruiden lijken wel nooit te willen wijken. Toch kan je zevenblad, haagwinde en heermoes wel succesvol bestrijden. Al heb je er soms wat tijd voor nodig. Paardenstaart

Paardenstaart of heermoes is zonder twijfel het meest hardnekkige tuinonkruid. Zelfs met een grote portie koppigheid en geduld krijg je het zelden helemaal weg. Dit lid van de uit de IJstijd stammende paardenstaartfamilie vermeerdert zich, net als varens, via sporen. Maar het zijn vooral de kruipende wortelstokken, soms tot 2 meter diep, die een ongebreidelde expansiedrift kennen. Is je tuin ermee besmet, maai dan systematisch en trek elke jonge scheut uit. Als je dat minutieus volhoudt, kan je na 3 jaar van je paardenstaarten verlost zijn. Paardenstaart groeit het liefst op zurige plekken; extra kalium en fosfor aan de bodem toevoegen, helpt ook.

Akkerwinde en zevenblad

Haagwinde en akkerwinde zijn zo invasief dat zelfs het kleinste verdwaalde worteltje uitgroeit tot een nieuwe plant. Groeit de winde in je border, dan zit er niets anders op dan je planten uit te graven en minutieus elk stukje wortel te verwijderen. Hou daarna het plantvak goed in de gaten en trek elk opkomend scheutje uit. Dat put de plant behoorlijk uit; zonder bladgroen kan geen enkele plant immers overleven. Minstens even lastig is zevenblad. Gebruik de grasmaaier op een lage stand en maai elke keer wanneer ook het gazon aan de beurt is, zo geraakt het systematisch uitgeput. Of plant een krachtige concurrerende bodembedekker bij het zevenblad, zoals smeerwortel of Geranium macrorrhizum; die brengen het in de verdrukking. Zit het tussen je planten, haal dan met een spitvork zo veel mogelijk delen van het onkruid uit en verwijder elk stukje wortel minutieus. Trek elk opkomend sprietje zo snel mogelijk uit.

Propere lei

Erf je een vervuild stuk tuin, dan zit er niets anders op dan de straffe middelen in te zetten. Je kan de bodem permanent bedekt houden met een verteerbare mat maar dat is meestal niet afdoend bij hardnekkige onkruiden. Beter is om het probleem één keer grondig aan te pakken en een totaalherbicide tegen hardnekkig onkruid in te schakelen. Wacht zeker een jaar om opnieuw te beplanten - elk scheutje moet verdwenen zijn! Herhaal desnoods een tweede keer. Het vraagt wat tijd, soms tot twee jaar, maar daarna kan je wel met een propere bodem van start gaan.

 

+1