KB Weedol Ultra

Totale, niet selectieve onkruidbestrijder. Bestrijdt éénjarigen en doorlevende onkruiden tot in de wortels. Zichtbaar resultaat binnen 24u na toepassing. Vloeibaar concentraat.

Gebruik 
feb - okt

KB Weedol Ultra
Beschikbare verpakkingen
250 ml - 500 ml

Gebruik

Toepassen in het voorjaar (februari tot juni), als de onkruidbladeren goed ontwikkeld zijn, of in september-oktober. Vroeg in het voorjaar, op jonge onkruiden in volle groei, geeft het beste resultaat. Kies een dag met zacht weer (>12°C) zonder regen noch sterke wind. Te behandelen op niet verharde en verharde permanent onbeteelde terreinen. Max. 4 toepassingen/12 maanden

Samenstelling:

120 g/L glyfosaat + 0,33 g/L pyraflufen-etyl

Erkenningsnr.:

9841G/B

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

+1