Naturen Beendermeel

Stikstof- en fosforrijke mest gebaseerd op natuurlijke grondstoffen, die gedurende een lange periode geleidelijk voedingsstoffen vrijgeeft aan de planten. Geschikt voor zowel de moestuin, als de siertuin. Zorgt voor een vlotte knopvorming, veel bloemen, veel (peul)vruchten en stevige wortels. Bevat een hoog gehalte aan organische stof die de biologische activiteit in de bodem verhoogt en de bodemstructuur verbetert.

NEW

Naturen Beendermeel
Beschikbare verpakkingen
3 kg

Gebruik

Meng, bij het aanplanten, 25g (vb. Voor heesters) tot 75g (vb voor bomen) beendermeel met de aarde per struik. 1 keer toepassen per seizoen. Bij bestaande beplantingen, 75g per struik. Een gesloten vuist bevat ongeveer 25g. Toepassen in de lente. Werk de meststofkorrels in door te harken. Voor groentetuin en borderplanten, 75 tot 100g per m². Toepassen in het begin van het seizoen.

Samenstelling

Samengestelde organisch-minerale meststof NP 5-16
 
 
+1